Hier vindt u meer informatie voor wie wil huren of verhuren. Wenst u verdere inlichtingen, dan helpen wij u graag persoonlijk verder.

 

Ik wil huren. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Het netto inkomen van mijn gezin, verminderd met eventuele afbetalingen (zoals o.a. leningen) bedraagt minstens driemaal de totale huurlast ( = huurprijs + kosten).

 • Ik kan een recent loonbewijs voorleggen.

 • Ik beschik over een geldige Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning geldig gedurende minstens de volledige duur van het aangegane huurcontract.

Wat moet ik nog weten als ik wil huren?

 • De huurwaarborg bedraagt steeds de wettelijk toegestane huurwaarborg per dossier (waarborgen verstrekt door OCMW'S worden aanvaard indien zij aan voormelde voorwaarden voldoen).

 • Voor elke huurovereenkomst wordt een dossierkost van € 50 (incl BTW) aangerekend.

 • Bij elke verhuring wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt waarvan de kosten (minimaal 200 euro) verdeeld worden tussen huurder en verhuurder.

 • Bij twijfel behouden wij ons het recht contact met de vorige verhuurders op te nemen om de door de Privacywet toegestane gegevens op te vragen aangaande de ernst van de kandidaat-huurder.

Neem zeker ook een kijkje bij ons aanbod TE HUUR!

 

Ik wil verhuren. Waarmee moet ik rekening houden om wettelijk in orde te zijn?

 • Alle huurcontracten dienen binnen de twee maand na ondertekening geregistreerd te worden, in overeenstemming met de Woninghuurwet. Dit is gratis.

 • Elk huurcontract dient schriftelijk te zijn en de inhoud van het KB 8 juli 1997 (Vlaamse Wooncode) te bevatten.

 • Bij elk huurcontract hoort een plaatsbeschrijving, opgesteld onder partijen of door een professionele derde.

 • De huurwaarborg is, wanneer contant betaald, herleid tot maximaal twee maand huur. Een huurwaarborg van drie maanden huur is evenwel ook mogelijk, hierover geven wij u graag persoonlijk meer informatie. U kunt contact opnemen met ons via deze link.